Uddannelse & Efteruddannelse

Dance Movement Therapy – Uddannelse & Efteruddannelse

Det er med stor fornøjelse, vi udbyder uddannelse og efteruddannelse indenfor Dance Movement Therapy – en videreudvikling af Dansergia danse- & bevægelsesterapi uddannelsen.

Uddannelsen er 3-årig, på deltid og den eneste i Danmark. Den er godkendt af (ADMT-DK) Association of Dance Movement Therapy, Denmark, som er medlem af EADMT (European Association Dance Movement Therapy).

Alle faste undervisere og ledelsen er medlemmer af (ADMT-DK) Association of Dance Movement therapy. Denmark. Det sikrer dig, at uddannelsen lever op til et højt kvalitetsniveau.

 

Uddannelsen er opbygget således at du efter hvert år står med en certificering i hånden

Movement Facilitator / Dans som Helse facilitator, på år 1

På første år kan du blive certificeret som Dance Movement Facilitator. Her er målet, at du som studerende ved udgangen af studieåret, er gået igennem en udvikling, hvor du kan lede og facilitere gruppe. Det vil sige rammesætte et kreativt og udviklende bevægelsesforløb hvor krop og sjæl er interegreret. Det gælder fra start, midt og slut samt at du kan lede denne holitiske proces. Du kan tage året som separat efteruddannelse eller som det første år på danse- og bevægelses terapi uddannelsen

 

Affektive Inquiry- en coaching metode, på år 2

På andet år har du mulighed for at blive eksamineret i Affektiv Inquiry – en coaching metode til at facilitere og understøtte udviklings – og forandringsprocesser. Det er en verbal spørgeramme, med både åbne afklarende og konfronterende spørgsmål. Du kan tage uddannelsen /efteruddannelsen separat eller som en del af danse- og bevægelses terapi uddannelsen. For deltagere til DMT uddannelsen er der yderligere træning som terapeut med bevægelse udvikling i fokus.

 

Dance Movement Therapy, på år 3

På det sidste og tredje år har du mulighed for at blive eksamineret til Danse- og bevægelses terapeut. Her går vi blandt andet dybere i anvendelsen af kreative idéer, legen med sanserne, og dansens udviklings potentiale i relation til terapi samt din rolle som terapeut. For at studere på dette år skal du have gennemført og bestået år 1, og gennemført år 2.

 

For yderligere information om opbygningen kan du læse her

 

 

 

 

Scroll to Top