Hvordan er uddannelsen opbygget?

Varighed

Uddannelsen er et 3 årigt deltidsstudium, og tilrettelagt med 28 studiedage på et studieår (august/september til juni). Det første år starter og slutter med en intensiv weekend, hvor vi er sammen hele lørdagen (dag og aften), og søndag frem til ca. kl. 16. De øvrige samlinger foregår over 4 studiedage ad gangen ca. 7 gange pr. år.

Derudover skal du påregne en del tid til selvstudium, studiegruppe, supervision, opgaveskrivning og individuel terapi.

Opbygning

De 3 år bygger naturligt ovenpå hinanden. Som noget særligt på Danse- & Bevægelsesterapi uddannelsen får du hvert år mulighed for at stå med en certificering / et eksamensbevis i hånden.

På det første år bliver du certificeret Movement Facilitator / Dans som Helse facilitator. Her er målet, at du ved udgangen af studieåret, kan lede og facilitere grupper. Det vil sige, du skal kunne rammesætte et kreativt og udviklende bevægelsesforløb, og du skal kunne lede en sådan proces.

På andet år bliver du certificeret i Affektive Inquiry – en coaching metode. Det er en verbal intervention, der åbner op til kroppens udtryk, med både åbne, afklarende og konfronterende spørgsmål. En metode til at facilitere og understøtte forandringsprocesser. Kravet for at studere på andet år er, at du har bestået første år.

På det sidste og tredje år bliver du Dance Movement Therapist. Målet er, at du efter det sidste studieår kan lede en Danseterapi session med en klient. Du eksamineres ved udgangen af studieåret. For at studere på dette år, skal du have bestået år 1 og gennemført år 2.

Alle moduler på uddannelsen tager afsæt i forskellige men beslægtede temaer. Du får undervisning i bl.a. bevægelsespsykologi, bevægelseslæsning, bevægelsesanatomi, anvendelse af musik, kropslæsning, Dance- & Body Inquiry, Affektiv Inquiry, Labans bevægelseslære samt Danse- & Bevægelsesterapiens historie. Derudover vil du lære om basis psykologi, gruppedynamik og lederskab.

Hvert modul indeholder relevant teori, som forbindes med praksis, dvs. demonstreres og trænes praksisnært i undervisningen. Gennem bevægelse og øvelser skabes rum til at erfare teorien på egen krop til støtte for læringsprocesser. Disse læringsprocesser er essentielle for den studerendes personlig udvikling, som er i fokus under hele uddannelsen.

På andet år, påbegyndes projektopgaven med et selvvalgt emne. Denne færdiggøres inden for ca. 18 måneder.

På det sidste år vil der ligeledes være træningsdage hvor tidligere studerende inviteres med. Her får du mulighed for intensivt at træne ønskede kompetencer.

Eksamener

År 1: Certificering til Danse- & Bevægelses facilitator. Til eksamen faciliterer du et bevægelsesforløb med musik for en lille velkendt gruppe som er dine medstuderende. Din supervisor og dine undervisere vil være til stede.

År 2: Eksamen i Affektiv Inquiry. Til denne eksamen gennemføre du en session med en medstuderende som primært er verbal. Dine undervisere i Affektiv Inquiry vil være til stede.

År 3: Eksamen til Danse- & Bevægelsesterapeut. Ved eksamen kommer en klient udefra (vedkommende er dog er vant til kropsligt terapiarbejde). På 30 minutter gennemfører du en session. Dine undervisere og din supervisor vil være til stede.

Gennem året vil der være løbende evalueringer og opgaver som:

  • En protokol efter hvert modul. Dette er en 3 siders opgave, der viser, at du har forstået essensen af temaet i modulet. Protokollen skal også indeholde  en beskrivelse af din egen oplevelse og læringsprocessen, og hvordan denne nye viden evt. integreres i din hverdag. Opgaven godkendes af din supervisor.
  • Praktiske tjeks. Du kommer til at vise ledelsesmæssige og terapeutiske praksisser, der har konkrete fokusområder. Disse tjeks godkendes af undervisere og supervisor.

Vejledende indhold kan du se her herunder.

Oversigt 1. år

 

Oversigt 2. år

 

 

Oversigt over 3 år

Scroll to Top