Teamet

Anette Bundgaard

Institutleder, medejer af danse- og bevægelses terapi uddannelsen, underviser, træner og psykoterapeut på uddannelsen

Anette er Cand. Scient. i idræt fra Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet samt Danse- & Bevægelsespsykoterapeut. Anette var ejer af og skoleleder på Paul Petersens Idrætsinstitut fra 2001 – 2011, og har mange års erfaring med undervisning på mange niveauer, heriblandt landsorganisationen DGI, Red Barnet, Zahle Seminarium, UCC Nordsjælland, Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet samt Danseterapiuddannelse. Arbejdet med børns trivsel og pædagoger og lærere i videreuddannelsessammenhæng samt Danse- & Bevægelsesterapi og psykoterapi er hendes arbejdsfelt pt. Selv er hun udøvende idrætskvinder med bred interesse for bevægelse – ude som inde, kraftfuldt, stille, svedigt og yndefuldt med lyst, glæde, nærvær, mening og samhørighed.

Mette Ørbæk

Institutleder, medejer af danse- og bevægelses terapi uddannelsen, underviser, træner og psykoterapeut på uddannelsen

Mette er eksamineret danse- og bevægelses psykoterapeut MPF, og ejer af virksomheden Dance Movement. Mette har gennem 4 år været en del af bestyrelsen og de sidste 2 år som formand for den danske forening af danse- og bevægelses terapeuter. Mette er endvidere delegeret medlem af den Europæiske forening for danse- og bevægelses terapeuter.

I sin egen virksomhed Dance Movement arbejder Mette med fokus på to vinkler – sundhed og kommunikation. Indenfor sundhed har Mette sin egen praksis, hvor hun både har individuel og gruppe med danse-og bevægelses (psyko) terapi. Endvidere var Mette end del af teamet på den tidligere Dansergia danseterapi uddannelsen. Indenfor kommunikation arbejder Mette med sundhedsprofessionelle omkring kropsligt lederskab og betydningen af bevægelsens sprog. For yderlige information om Mette og Dance Movement se på www.dancemovement.dk

Martin Tidén

Medejer af danse- og bevægelses terapi uddannelsen, underviser, træner, psykoterapeut og supervisor på uddannelsenGrundlægger af metoden Emotionel Integration og Affektiv Inquiry. Arbejder siden mange år som underviser, psykoterapeut og supervisor for individuelle og grupper, i Danmark og internationalt.

Psykoterapeut (Mpf) og Civiløkonom med speciale i organisationsteori. Har været tidligere leder af Institute for Life Energy i Europa, og uddannet Psykoterapeuter med fokus på forbindelsen krop-psyke. Var initiativtagere og medgrundlæggere af Danmarks første danse- og bevægelses terapeutiske uddannelse. Han har også over årene engageret sig nationalt og internationalt, bland andet som tidligere formand for forum for Kropspsykoterapeutiske uddannelser i Europa, i EABP -European Association for Body Psychotherapy, og som bestyrelsesmedlem i Psykoterapeutforeningen i Danmark.

For mere information om Martin og Emotionel Integration, emotionerafliv.dk

Helle Winther

Underviser, træner, psykoterapeut og supervisor på uddannelsen samt sparringspartner på det faglige indhold

Helle er lektor Ph.d. ved Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet. Hun er  eksamineret danse- og kropspsykoterapeut og supervisor. Helle var en af initiativtagerne til og medgrundlægger af Danmarks første danse- og bevægelsesterapeutiske uddannelse.Hun har også i mange år været formand for den danske danse- og bevægelsesterapiforening, som også er medlem af European Association for Dance Movement Therapy.

Helle underviser og forsker i dans, danseterapi, bevægelsespsykologi og leg samt i Kroppens sprog i professionel praksis.Hun har mangeårig erfaring fra danseterapeutuddannelse, universitetsuddannelse og efter-/videreuddannelse af  e.g. undervisere, ledere, sygeplejersker, psykologer og fysioterapeuter. Helle er forfatter, medforfatter og redaktør på mange bøger.. Hun har desuden publiceret et stort antal danske og internationale videnskabelige artikler. Hun er med i flere internationale forskningsnetværk- også inden for danse-og bevægelsesterapi.

For mere information: https://nexs.ku.dk/ansatte/

Dorte Christiansen

Underviser, træner, psykoterapeut og supervisor på uddannelsen

Dorte er uddannet psykoterapeut (MPF) ved Institute for Life Energy, zoneterapeut (FDZ/RAB) og Hesteguidet Terapeut (medl. af Rideterapeutforeningen).

Hun har gennem mange år været tilknyttet Institute for Life Energy Cph. som supervisor og som underviser i forandringsprocesser, motivation, kommunikation og i sammenhængen mellem krop, psyke og emotioner. Hun er medstifter af Horse & Humanship® IVS, hvor hun er med til at uddanne mennesker til at bruge hesten som guide i deres fag.

Derudover driver hun egen virksomhed, Emotional Body, med individuelle sessioner, supervision og kurser.
Læs mere her på emotionalbody.dk

Herudover er der mulighed for gæsteundervisere.

Scroll to Top