Historisk baggrund og udvikling

DANSETERAPIENS UDVIKLING

Historisk kan udviklingen indenfor Danseterapi samt dans og udtryk føres tilbage til 1940´erne (ifølge American Dance Therapy Association). Det var 6 pionerer, herunder Mary Whitehouse og Marian Chace, der alle havde en baggrund i Modern Dance, der med deres kreative ideer udviklede et bredt fundament af kliniske metoder, der stadig anvendes i Danse- & Bevægelsesterapien i dag. (Levy, 1988; Trautmann-Voigt, 2006; Helle Winther, 2008).

Uddannelsen / efteruddannelsen beskrevet her er en videreudvikling af Danmarks første Danse- & Bevægelsesterapi uddannelse skabt af Vivian Persson og Martin Tidén, med baggrund i Danseterapi formen Dansergia udviklet af Stephano Sabetti. Uddannelsen / efteruddannelsen er holistisk og henter inspiration fra den vestlige Danseterapi tradition, den kropspsykoterapeutiske tradition og neuroaffektiv forskning. Helle Winther (2008) skriver om Danse- & Bevægelsesterapiens udvikling i artiklen: ”Danseterapeutiske spor – fra rituel dans til globale netværk og postmoderne udfordringer”

Danseterapi, som forbinder krop og sjæl, eksisterer i over 30 lande, og i Europa er der et netværk af professionelle danseterapeuter der er organiseret i EADMT foreningen (European Association Dance Movement Therapy).

I Norden er danseterapien relativt ny, da der først indenfor de senere årtier er kommet uddannelses- og efteruddannelses muligheder. Danshögskolan i Stockholm udbød den første uddannelse i Norden, og i Finland har der siden 1997 været uddannelser på North Karelian University of Applied Sciences (Grønlund, 1999; Koch & Panhofer, 2007). I 2018 udbydes der træning på deltid i danse- og bevægelsesterapi i Norge,  Campus Drammen. 

I Danmark er de første danseterapeuter på forskellig vis uddannet og efteruddannet i udlandet, men siden 2008 har der været uddannelsesmulighed i København. I dag findes der 21 professionelle danse- og bevægelses terapeuter (ifølge Dance Movement Association, Denmark). Det første hold på den nye uddannelse starte september 2020 og slutter juni 2023. Næste hold forventes at starte slut august 2023.

Scroll to Top