Historisk baggrund og udvikling

DANSETERAPIENS UDVIKLING

Historisk kan udviklingen indenfor Danseterapi samt dans og udtryk føres tilbage til 1940´erne (ifølge American Dance Therapy Association). Det var 6 pionerer, herunder Mary Whitehouse og Marian Chace, der alle havde en baggrund i Modern Dance, der med deres kreative ideer udviklede et bredt fundament af kliniske metoder, der stadig anvendes i Danse- & Bevægelsesterapien i dag. (Levy, 1988; Trautmann-Voigt, 2006; Helle Winther, 2008).

Uddannelsen / efteruddannelsen beskrevet her er en videreudvikling af Danmarks første Danse- & Bevægelsesterapi uddannelse skabt af Vivian Persson og Martin Tidén, med baggrund i Danseterapi formen Dansergia udviklet af Stephano Sabetti. Uddannelsen / efteruddannelsen er holistisk og henter inspiration fra den vestlige Danseterapi tradition, den kropspsykoterapeutiske tradition og neuroaffektiv forskning. Helle Winther (2008) skriver om Danse- & Bevægelsesterapiens udvikling i artiklen: ”Danseterapeutiske spor – fra rituel dans til globale netværk og postmoderne udfordringer”

Danseterapi, som forbinder krop og sjæl, eksisterer i over 30 lande, og i Europa er der et netværk af professionelle danseterapeuter der er organiseret i EADMT foreningen (European Association Dance Movement Therapy).

I Norden er danseterapien relativt ny, da der først indenfor de senere årtier er kommet uddannelses- og efteruddannelses muligheder. Danshögskolan i Stockholm udbød den første uddannelse i Norden, og i Finland har der siden 1997 været uddannelser på North Karelian University of Applied Sciences (Grønlund, 1999; Koch & Panhofer, 2007). I 2018 udbydes der træning på deltid i danse- og bevægelsesterapi i Norge,  Campus Drammen. 

I Danmark er de første danseterapeuter på forskellig vis uddannet og efteruddannet i udlandet, men siden 2008 har der været uddannelsesmulighed i København. I dag findes der 21 professionelle danse- og bevægelses terapeuter (ifølge Dance Movement Association, Denmark). Det første hold på den nye uddannelse startede september 2020 og sluttede juni 2023. Andet hold startede sidste år i august.

Scroll to Top