Hvor kan jeg anvende uddannelsen?

Der er i dag et øget fokus på, hvordan krop & psyke er forbundet. Selvom Danseterapi er en relativt ny terapiform i Danmark, er den meget anerkendt og anvendt andre steder i verden. I flere lande eksisterer uddannelsen på universitetsniveau. På hospitaler rundt om i Europa og i USA bruger man Danse- & Bevægelsesterapi i arbejdet med fx sårbare børn, kræftpatienter, traumeramte mennesker, mennesker med psykiske lidelser og ældre med demens.

Det betyder, at Danse- & Bevægelsesterapi også her i Danmark, har et stort udviklingspotentiale, og  bl.a. kan anvendes indenfor fagfelter, der arbejder med sundhed, pædagogik, formidling, kommunikation og selvsagt terapi.

Mange af de danseterapeuter, der er i Danmark inkluderer de kompetencer, der erhverves i deres allerede eksisterende arbejde. Eksempler på områder hvor danske danse/bevægelses terapeuter anvender deres kompetencer er:

Dans i psykiatrien, Dans med terapeutisk fokus med mennesker med Parkinson og andre kroniske sygdomme, Danse/bevægelses terapi forskning, bevægelse med børn med særlige ressourcer, Private praksisser med individuel terapi eks. indenfor angst, trauma og sorg samt gruppe terapi – det kan være åbne grupper, men også lukkede som eks. for kvinder der er voldsramte, eller kvinder der har mistet et barn samt Ledelses og Kommunikations træning med Sundhedsprofessionelle,

Scroll to Top