“Danse- & Bevægelses Terapi beskrives som den terapeutiske brug af bevægelse. Det er en proces, der kan fremme individets følelsesmæssige, kognitive, fysiske, sociale og spirituelle integration”. EADMT, European Association Dance Movement Therapy.

Danse- & Bevægelses Terapi

Dance Movement Therapy Education

Det er med stor fornøjelse, vi udbyder Dance Movement Therapy Education – en videreudvikling af Dansergia danse- & bevægelsesterapi uddannelsen. Uddannelsen / efteruddannelsen er 3-årig, på deltid og den eneste i Danmark. Som færdiguddannet dansebevægelsesterapeut kan du søge optagelse til (ADMT-DK) Association of Dance Movement Therapy, Denmark, som er medlem af EADMT (European Association Dance Movement Therapy).

Alle faste undervisere og ledelsen er medlemmer af (ADMT-DK) Association of Dance Movement therapy. Denmark.

Det sikrer dig, at uddannelsen / efteruddannelsen lever op til et højt kvalitetsniveau.

Uddannelsen er opbygget således at du efter hvert år har mulighed for at stå med en certificering i hånden.

Movement Facilitator år 1

På første år kan du blive certificeret som Dance Movement Facilitator. Her er målet, at du som studerende ved udgangen af studieåret, er gået igennem en udvikling, hvor du kan lede og facilitere gruppe. Det vil sige rammesætte et kreativt og udviklende bevægelsesforløb hvor krop og sjæl er interegreret. Det gælder fra start, midt og slut samt at du kan lede denne holitiske proces. Du kan tage året som separat efteruddannelse eller som det første år på danse- og bevægelses terapi uddannelsen

Dance Movement Practitioner år 2

På andet år har du mulighed for at blive eksamineret i Affektiv Inquiry – en kommunikations metode til at facilitere og understøtte udviklings – og forandringsprocesser. Det er en verbal spørgeramme, med både åbne afklarende og konfronterende spørgsmål. Du kan tage uddannelsen /efteruddannelsen separat eller som en del af danse- og bevægelses terapi uddannelsen. For deltagere til DMT uddannelsen er der yderligere træning som terapeut med bevægelse udvikling i fokus.

Dance Movement Therapy år 3

På det sidste og tredje år har du mulighed for at blive eksamineret til Danse- og bevægelses terapeut. Her går vi blandt andet dybere i anvendelsen af kreative idéer, legen med sanserne, og dansens udviklings potentiale i relation til terapi samt din rolle som terapeut. For at studere på dette år skal du have gennemført og bestået år 1, og gennemført år 2.

Scroll to Top