Hvad forventes der af mig?

Det forventes, at du involverer dig, byder ind og er reflekterende. Ligeledes at du har en åben tilgang til at arbejde med din egen udviklingsproces, og samtidig er interesseret i at støtte andre i deres processer.

At du er nysgerrig og villig til at træne og afprøve det lærte sammen med din supervisor, dine undervisere og medstuderende. Det er både når du er på instituttet under modulerne, men også mellem modulerne i studiegrupper med dine medstuderende samt i dine individuelle terapi og In-Vivo supervision med din psykoterapeut og supervisor,

Det forventes at du deltager på modulerne. For at kunne gå til certificering hvert år, forudsætter 90% deltagelse / år. Skulle det ske, at din deltagelse bliver mindre en 90%, finder du sammen med Instituttet en måde at løse det tabte på inklusiv betaling herfor. 

De studerende forventes at træne i studiegrupperne mellem uddannelsesmodulerne. I alt ca. 10-20 timer i løbet af året. 

Scroll to Top