Kvalitet

Dance Movement Association, Denmark

Når du er optaget som studerende på uddannelsen, kan du søge om optagelsen hos Dance Movement Association Therapy, Denmark. Her har du mulighed for at lære professionelle Danse- & Bevægelsesterapeuter at kende samt andre studerende. Du vil få mulighed for at deltage og blive inspireret på medlems- og temaaftener, der afholdes jævntligt.

Som studerende optages du som interessent medlem. Når du er færdig uddannet som Danse- & Bevægelsesterapeut kan du søge om professionelt medlemskab. Dance Movement Association er medlem af EADMT (European Association Dance Movement Therapy) Læs mere på www.danseterapeuter.dk

European Association for Dance Movement Therapy

EADMT repræsenterer nationale professionelle Dance Movement Therapy foreninger i Europa. De arbejder aktivt for at fremme videre udvikling af professionel praksis og juridisk anerkendelse af erhvervet. EADMT fremmer kvaliteten af Dance Movement Therapy praksis og træning i Europa. De sigter mod at skabe gensidig respekt for mangfoldighed og fremme udveksling og samarbejde mellem medlemslande.

Scroll to Top